Delta Talent 100 M Escalda simplex waterontharder / water softener / Wasserenthärter

incl. btw, excl. verzendkosten

Gratis verzending voor binnenlandse bestellingen van meer dan ‪€‬‪150‬

Standaard verzending 1 - 3 Werkdagen

NL
Zeer compacte Simplex all-in-one waterontharder
EN
Very compact Simplex all-in-one water softener
DE
Sehr kompakter Simplex All-in-One-Wasserenthärter

Productinformatie / Product information / Produktinformation

 NL

 • Werkt niet elektrisch maar hydraulisch: regenereert alleen wanneer echt nodig en voorkomt zo water- en zoutverspilling
 • Door gepatenteerde technologie een veel kleiner harsvolume, dus een veel compacter toestel.
 • Geen stopcontact nodig
 • Geen elektriciteitsverbruik
 • Geen last van stroomonderbrekingen

EN

 • Doesn't work electrically but hydraulically: only regenerates when really needed and thus prevents water and salt wastage
 • Thanks to patented technology a much smaller resin volume, so a much more compact device.
 • No socket required
 • No electricity consumption
 • No problems with power cuts

DE

 • Funktioniert nicht elektrisch, sondern hydraulisch: regeneriert nur bei wirklichem Bedarf und verhindert so Wasser- und Salzverschwendung
 • Dank patentierter Technologie ein viel kleineres Harzvolumen, also ein viel kompakteres Gerät.
 • Keine Steckdose erforderlich
 • Kein Stromverbrauch
 • Keine Probleme bei Stromausfällen

Afmetingen / Dimensions / Abmessungen

Created with Sketch.

Container (ontharder + zoutreservoir)    HxBxD / mm : 483 x 242 x 538

Container (softener + salt reservoir)      HxWxD / mm : 483 x 242 x 538

Behälter (Enthärter + Salzbehälter)        HxBxT / Mm : 483 x 242 x 538

Productdetails / Product details / Produkteinzelheiten

Created with Sketch.

NL
Zeer compacte simplex waterontharder met integraal zoutreservoir. Hierdoor past deze all-in-one unit in bijna elk hoekje nabij de watermeter.
EN
Very compact simplex water softener with integral salt reservoir. As a result, this all-in-one unit fits in almost every corner near the water meter.
DE
Sehr kompakter Simplex-Wasserenthärter mit integriertem Salzbehälter. Dadurch passt dieses All-in-One-Gerät in fast jede Ecke in der Nähe des Wasserzählers..

Opmerkingen / Remarks / Bemerkungen

Created with Sketch.

NL
De wateraansluitingen zijn bij de Delta Escalda waterontharder naar keuze aan de achterzijde of één van de beide zijkanten te situeren. Dit vergemakkelijkt de opstellingsmogelijkheden voor een maximaal gebruiksgemak.
EN
The water connections of the Delta Escalda water softener can be located either at the rear or at one of the two sides. This simplifies the set-up options for maximum ease of use.
DE
Die Wasseranschlüsse des Delta Escalda Wasserenthärters können sich entweder an der Rückseite oder an einer der beiden Seiten befinden. Dies vereinfacht die Einrichtungsmöglichkeiten für maximalen Bedienkomfort.