Delta Clean 250 ml spoelmiddel/ rinse fluid/ Harzfilterreiniger

incl. btw, excl. verzendkosten

Gratis verzending voor binnenlandse bestellingen van meer dan ‪€‬‪150‬

Standaard verzending 1 - 3 Werkdagen

NL
Reiniger voor waterontharders met harsfilter, met gratis maatbeker
EN
Water softener cleaner with resin filter, with free measuring cup
DE
Wasserenthärterreiniger mit Harzfilter, mit kostenlosem Messbecher

Productinformatie / product information / Produktinformation

NL
Om een optimale werking van de Delta waterontharder te garanderen en bacteriegroei te voorkomen, is het aan te raden de harsen jaarlijks te reinigen met Delta Clean.

Delta Clean (een gekatalyseerde bisulfiet oplossing) is een vloeistof met een neutrale pH en vrij van chloor.

EN
To guarantee optimal operation of the Delta water softener and to prevent bacterial growth, it is recommended to clean the resins annually with Delta Clean.
Delta Clean (a catalyzed bisulfite solution) is a liquid with a neutral pH and free of chlorine.
DE
Um einen optimalen Betrieb des Delta-Wasserenthärters zu gewährleisten und Bakterienwachstum zu verhindern, wird empfohlen, die Harze jährlich mit Delta Clean zu reinigen.
Delta Clean (eine katalysierte Bisulfitlösung) ist eine Flüssigkeit mit neutralem pH-Wert und frei von Chlor.

Afmetingen / Dimensions / Abmessungen

Created with Sketch.

NL
Inhoud: 250 ml
EN
Content: 250 ml
DE
Inhalt: 250 ml

Productdetails / Product details / Produkteinzelheiten

Created with Sketch.

NL
Het gebruik van andere reinigingsmiddelen voor harsen, zure oplossingen (zoals onder andere Resin Clean, Resup, …), chloorhoudende oplossingen, waterstof-peroxide, … is verboden. Het enige product dat mag gebruikt worden tijdens het onderhoud van de Delta waterontharders is Delta Clean. 

Cycle tests, waarbij een toestel herhaaldelijk aan een waterdruk van 0 tot 10 bar onderworpen wordt, hebben uitgewezen dat de levensduur van een toestel blootgesteld aan verboden reinigingsmiddelen aanzienlijk verkort wordt.

De geldige fabrieksgarantie van 5 jaar op de toestellen vervalt wanneer de lasnaden haarscheurtjes vertonen ten gevolge van het gebruik van een reinigingsproduct anders dan Delta Clean.

EN
The use of other cleaning agents for resins, acidic solutions (such as Resin Clean, Resup, etc.), chlorine-containing solutions, hydrogen peroxide, etc. is prohibited. The only product that may be used during the maintenance of the Delta water softeners is Delta Clean.
Cycle tests, in which a device is repeatedly subjected to a water pressure of 0 to 10 bar, have shown that the life time of a device exposed to prohibited cleaning agents is significantly shortened.
The valid 5-year manufacturer's warranty on the devices lapses if the weld seams show hairline cracks as a result of the use of a cleaning product other than Delta Clean.
DE
Die Verwendung anderer Reinigungsmittel für Harze, saure Lösungen (wie Resin Clean, Resup etc.), chlorhaltige Lösungen, Wasserstoffperoxid etc. ist untersagt. Das einzige Produkt, das während der Wartung der Delta-Wasserenthärter verwendet werden darf, ist Delta Clean.
Zyklentests, bei denen ein Gerät wiederholt einem Wasserdruck von 0 bis 10 bar ausgesetzt wird, haben gezeigt, dass die Lebensdauer eines Geräts, das verbotenen Reinigungsmitteln ausgesetzt ist, deutlich verkürzt wird.
Die gültige 5-Jahres-Herstellergarantie auf die Geräte erlischt, wenn die Schweißnähte durch die Verwendung eines anderen Reinigungsmittels als Delta Clean Haarrisse aufweisen.Opmerkingen / remarks / Bemerkungen

Created with Sketch.

NL
Inhoud: 250 ml > voor twee spoelbeurten à 125 ml
Voor 2 spoelbeurten van één simplex of 1 spoelbeurt (2x 125 ml) van een één duplex ontharder
EN
Content: 250 ml > for two rinses of 125 ml
For 2 rinses of one simplex or 1 rinse (2x 125 ml) of a single duplex softener
DE
Inhalt: 250 ml > für zwei Spülgänge à 125 ml
Für 2 Spülgänge eines Simplex- oder 1 Spülgangs (2x 125 ml) eines einzelnen Duplex-Enthärter