Aquaphor APRO 120 Nano-Pure RO-syteem/ system/ System

incl. btw, excl. verzendkosten

Gratis verzending voor binnenlandse bestellingen van meer dan ‪€‬‪125‬

Standaard verzending 1 - 3 Werkdagen

NL
Puur water in de gehele woning, op basis van omkeerosmose
EN
Pure water throughout the home, based on reverse osmosis
DE
Reinstes Wasser im ganzen Haus, basierend auf Umkehrosmose

Productinformatie / Product information / Produktinformation

NL
Compacte, energiebesparende en zeer efficiënte waterzuiveraars voor huishoudens, restaurants, hotels en andere kleine bedrijven. De gepatenteerde dubbele pomptechnologie van APRO zuivert het water zorgvuldig en houdt de bedrijfskosten laag.

Milieuvriendelijk: minimaal afval en extreem energiebesparend
Een gepatenteerd AI-systeem regelt de hoogfrequente drainage en zorgt voor een uitzonderlijk hoge permeaatterugwinning (tot 95%), waardoor het bijbehorende afval wordt geminimaliseerd. Tegelijkertijd bespaart een recirculatiepomp met hoog debiet en toch laag energieverbruik tot 50% energie.

Slim remineralisatiesysteem (APRO NP 120)
Het slimme remineralisatiesysteem levert gezuiverd water met mineralen die de heerlijke smaak van het water garanderen.
EN
Compact, energy-saving, and highly efficient water purifiers for households, restaurants, hotels, and other small businesses. APRO patented dual pump technology carefully purifies water and keeps operation costs low.

Eco-friendly: minimum waste and extremely energy saving
A patented AI system controls high-frequency drainage providing exceptionally high permeate recovery (up to 95%) minimizing associated waste. At the same time, a high-flow yet low-energy use recirculation pump saves up to 50% of energy.

Smart Remineralization System (APRO NP 120)
Smart Remineralization system provides purified water with minerals ensuring the great taste of the water.
DE
Kompakte, energiesparende und hocheffiziente Wasserreiniger für Haushalte, Restaurants, Hotels und andere kleine Unternehmen. Die patentierte Doppelpumpentechnologie von APRO reinigt das Wasser sorgfältig und hält die Betriebskosten niedrig.

Umweltfreundlich: minimaler Abfall und extrem energiesparend
Ein patentiertes KI-System steuert die Hochfrequenzentwässerung und sorgt für eine außergewöhnlich hohe Permeatrückgewinnung (bis zu 95 %), wodurch der damit verbundene Abfall minimiert wird. Gleichzeitig spart eine Umwälzpumpe mit hohem Durchfluss und gleichzeitig geringem Energieverbrauch bis zu 50 % Energie.

Intelligentes Remineralisierungssystem (APRO NP 120)
Das intelligente Remineralisierungssystem versorgt gereinigtes Wasser mit Mineralien und sorgt so für den großartigen Geschmack des Wassers.

Afmetingen / Dimensions / Abmessungen

Created with Sketch.

NL
LxBxH / mm  : 500 x 200 x 560
Gewicht          : 27 kg
EN
LxWxH / mm : 500 x 200 x 560
Gewicht          : 27 kg
DE
LxBxH / Mm  : 500 x 200 x 560
Gewicht          : 27 Kg

Productdetails / Product details / Produkteinzelheiten

Created with Sketch.

NL
Het Aquaphor Professional RO-systeem is ontworpen om het totale zoutgehalte te verminderen met behulp van omgekeerde osmose (ontzilting, demineralisatie en vermindering van de geleidbaarheid) in water uit gemeentelijke en lokale watervoorzieningssystemen. Het systeem is tevens voorzien van een gepatenteerd voorfiltert, de Aquaphor Viking PRO B520 PRO-H sediment-/koolstof/antikalk-filtercartridge.
EN
The Aquaphor Professional RO system is designed to reduce total salinity using reverse osmosis (desalination, demineralization and conductivity reduction) in water from municipal and local water supply systems. The system is also equipped with a patented pre-filtration filter, the Aquaphor Viking PRO B520 PRO-H sediment/carbon/anti-scale filter cartridge.
DE
Das Aquaphor Professional RO-System wurde entwickelt, um den Gesamtsalzgehalt durch Umkehrosmose (Entsalzung, Entmineralisierung und Leitfähigkeitsreduzierung) in Wasser aus kommunalen und lokalen Wasserversorgungssystemen zu reduzieren. Das System ist außerdem mit einem patentierten Vorfilter ausgestattet, der Aquaphor Viking PRO B520 PRO-H Sediment-/Kohlenstoff-/Antikalk-Filterkartusche.

Opmerkingen / Remarks / Bemerkungen

Created with Sketch.

NL
Werkt op DV24V, een AC240V adapter wordt standaard meegeleverd.
EN
Works on DV24V, an AC240V adapter is included as standard
DE
Funktioniert mit DV24V, ein AC240V-Adapter ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten