AguaVibes wateractivator/ water activator/ Wasseraktivator

incl. btw, excl. verzendkosten

Gratis verzending voor binnenlandse bestellingen van meer dan ‪€‬‪150‬

Standaard verzending 1 - 3 Werkdagen

Productinformatie / Product information / Produktinformation

NL
Dankzij de Aguavibes Water Activator zet de kalk in het leidingwater zich tot circa 75% minder vast op de wanden van je leidingen, sanitaire onderdelen en huishoudelijke apparaten.
De AguaVibes Water Activator gebruikt geen zout om harsfilters te regenereren. In plaats daarvan werkt de Water Activator op basis van Pulsed Ion Activation-technologie. Door deze PIA-technologie ontstaat een zeer snel wisselend en pulserend veld. Er worden geen stoffen aan het water toegevoegd of uitgefilterd, maar passerend water met kalkdeeltjes wordt van buitenaf bewerkt. Harde kalksteen, calciet, wordt getransformeerd in minder aanhechtend zachte kalksteen ofwel aragoniet genaamd. De gezonde mineralen calcium en magnesium blijven behouden.
EN
Thanks to the Aguavibes Water Activator, the lime in the tap water settles up to about 75% less on the walls of your pipes, sanitary components and household appliances.
The AguaVibes Water Activator does not use salt to regenerate resin filters. Instead, the Water Activator works on the basis of Pulsed Ion Activation technology. This PIA technology creates a very rapidly changing and pulsating field. No substances are added to the water or filtered out, but passing water with lime particles is processed from the outside. Hard limestone, calcite, is transformed into less adherent soft limestone called aragonite. The healthy minerals calcium and magnesium are retained.
DE
Dank des Aguavibes Water Activator setzt sich der Kalk im Leitungswasser bis zu 75 % weniger an den Wänden Ihrer Rohre, Sanitärkomponenten und Haushaltsgeräte ab.
Der AguaVibes Water Activator verwendet kein Salz, um Harzfilter zu regenerieren. Stattdessen arbeitet der Water Activator auf Basis der Pulsed Ion Activation Technologie. Diese PIA-Technologie erzeugt ein sehr schnell wechselndes und pulsierendes Feld. Dem Wasser werden keine Stoffe zugesetzt oder herausgefiltert, sondern durchfließendes Wasser mit Kalkpartikeln von außen aufbereitet. Harter Kalkstein, Calcit, wird in weniger haftenden weichen Kalkstein namens Aragonit umgewandelt. Die gesunden Mineralstoffe Calcium und Magnesium bleiben erhalten.

Afmetingen / Dimensions / Abmessungen

Created with Sketch.

NL
Wateractivator HxBxD / mm : 110 x 430 x 130
EN
Water activator HxWxD / mm : 110 x 430 x 130
DE
Wasseraktivator 

Productdetails / Product details / Produkteinzelheiten

Created with Sketch.

NL
De wateractivator werkt op basis van Pulsed Ion Activation (PIA) technologie: harde kalkdeeltjes worden ontbonden en omgezet in zacht en niet-aanhechtend aragoniet. De kalk wordt niet uit het water verwijderd maar getransformeerd zonder toevoeging van chemische middelen.
EN
The water activator works on the basis of Pulsed Ion Activation (PIA) technology: hard lime particles are dissolved and converted into soft and non-adherent aragonite. The lime is not removed from the water but transformed without the addition of chemical agents.
DE
Der Wasseraktivator arbeitet auf Basis der Pulsed Ion Activation (PIA) Technologie: Harte Kalkpartikel werden gelöst und in weiches und nicht haftendes Aragonit umgewandelt. Der Kalk wird dem Wasser nicht entzogen, sondern ohne Zugabe von chemischen Mitteln umgewandelt.

Opmerkingen / Remarks / Bemerkungen

Created with Sketch.

NL
De wateractivator wordt met de bijgeleverde beugels bevestigd tegen de muur, in de koudwaterleiding en bij voorkeur in de nabijheid van de watermeter en een 220V aansluitpunt. De activator kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden.
EN
The water activator is attached to the wall with the supplied brackets, in the cold water pipe and preferably in the vicinity of the water meter and a 220V connection point. The activator can be placed both horizontally and vertically.
DE
Der Wasseraktivator wird mit den mitgelieferten Halterungen an der Wand, in der Kaltwasserleitung und vorzugsweise in der Nähe des Wasserzählers und einer 220V Anschlussstelle befestigt. Der Aktivator kann sowohl horizontal als auch vertikal platziert werden.