H2Optimizer AFP-01 Automatic voorfilter/ pre-filter/ Vorfilter

incl. btw, excl. verzendkosten

Gratis verzending voor binnenlandse bestellingen van meer dan ‪€‬‪125‬

Standaard verzending 1 - 3 Werkdagen

NE | 50-micron vuilfilter voor koud water, inclusief wandmontagebeugel
EN | 50-micron sediment filter for cold water, including wall mounting bracket
DE | 50-Mikron-Sedimentfilter für kaltes Wasser, inklusive Wandhalterung / <40'C

Productinformatie / Product information / Produktinformation

NL
Er is een verhoogd risico als men aan de waterleiding werkt in jouw straat. Zand en vuil kunnen in de leiding terecht komen en mee stromen naar uw woning.

Bescherm al uw apparatuur in de woning tegen vuil met een voorfilter:

 • De waterontharder/-filter
 • De wasmachine
 • De vaatwasmachine
 • De verwarmingsketel
 • Keramische kranen
 • De thermostatische douche
 • De Quooker

Een manueel voorfilter beschermt uw apparatuur maar dient regelmatig gecontroleerd en gereinigd te worden. Het automatisch spoelend H2Optimizer AFP-01 voorfilter neemt u deze zorg uit handen. Het spoelt periodiek volautomatisch de filterbokaal schoon, is zeer gebruiksvriendelijk en gericht programmeerbaar en werkt met een 9V blokbatterij (levensduur circa 1 jaar bij gemiddeld gebruik).

EN
There is an increased risk if people work on the water pipes in your street. Sand and dirt can get into the pipe and flow into your home.
Protect all your equipment in the home against dirt with a pre-filter:

 • The water softener/filter
 • The washing machine
 • The dishwasher
 • Boiler
 • Ceramic taps
 • The thermostatic shower
 • The Quooker

A manual pre-filter protects your equipment but must be checked and cleaned regularly. The automatically flushing H2Optimizer AFP-01 pre-filter takes this worry off your hands. It periodically rinses the filter bowl fully automatically, is very user-friendly and specifically programmable and works with a 9V block battery (lifespan approximately 1 year with average use).
DE
Es besteht ein erhöhtes Risiko, wenn in Ihrer Straße an den Wasserleitungen gearbeitet wird. Sand und Schmutz können in das Rohr gelangen und in Ihr Haus fließen.
Schützen Sie Ihre gesamte Ausstattung im Haushalt mit einem Vorfilter vor Verschmutzung:

 • Der Wasserenthärter/Filter
 • Die Waschmaschine
 • Die Geschirrspülmaschine
 • Kessel
 • Wasserhähne aus Keramik
 • Die Thermostatdusche
 • Der Quooker

Ein manueller Vorfilter schützt Ihre Ausrüstung, muss aber regelmäßig überprüft und gereinigt werden. Der automatisch spülende H2Optimizer AFP-01 Vorfilter nimmt Ihnen diese Sorge ab. Er spült den Filtertopf periodisch vollautomatisch, ist sehr benutzerfreundlich und spezifisch programmierbar und arbeitet mit einer 9V-Blockbatterie (Lebensdauer ca. 1 Jahr bei durchschnittlicher Nutzung).

Afmetingen / Dimensions / Abmessungen

Created with Sketch.

NL
H x B x D = 320 x 105 x 165 mm
Gewicht | 1080 g
EN
H x W x D = 320 x 105 x 165 mm
Weight | 1080 g
DE
H x B x T = 320 x 105 x 165 Mm
Gewicht | 1080 G

Productdetails / Product details / Produkteinzelheiten

Created with Sketch.

NL

 • 360° draaibaar rond het aansluitpunt in waterleiding
 • Spoelautomaat met display 360° draaibaar ten opzichte van voorfilterdeel 
 • Kan ook op een verticale leiding geïnstalleerd worden
 • De bypass-knop laat toe het voorfilter uit te schakelen, maar men blijft beschikken over stromend leidingwater bij de watertappunten
 • Geschikt voor leidingsystemen met een waterdruk van 1-8 bar


Technische specificaties
Filtratie | 50 μ rvs-zeef
Aansluitingen | 2x 3/4” buitendraad waterleiding
                           1x 1/2" buitendraad afvoer spoelwater
Werkdruk | 1 - 8 bar
Debiet (Δp 1 bar) | 4m³/h
Waterverbruik/spoeling | vrij programmeerbaar
Max. temperatuur | 40°C
Voeding | 9V blokbatterij
Controlepaneel met display | afneembaar voor eenvoudig inprogrammeren.

EN

 • 360° rotatable around the connection point in the water pipe
 • Rinsing machine with display can be rotated 360° in relation to the pre-filter part
 • Can also be installed on a vertical pipe
 • The bypass button allows the pre-filter to be switched off, but you still have access to running tap water at the water taps
 • Suitable for piping systems with a water pressure of 1-6 bar


Technical specifications
Filtration | 50μ / inox strainer
Connections | 2x 3/4” male thread water pipe
                         1x 1/2" male thread drain rinse water
Work pressure | 1 - 8 bar
Flow rate (Δp 1 bar) | 4m³/h
Water consumption/rinse | freely programmable
Max. temperature | 40°C
Power supply | 9V block battery
Control panel with display | detachable for easy programming.
DE

 • 360° drehbar um die Anschlussstelle in der Wasserleitung
 • Spülmaschine mit Display ist gegenüber dem Vorfilterteil um 360° drehbar
 • Kann auch an einem senkrechten Rohr installiert werden
 • Der Bypass-Knopf ermöglicht das Abschalten des Vorfilters, aber Sie haben weiterhin Zugang zu fließendem Leitungswasser an den Wasserhähnen
 • Geeignet für Rohrleitungssysteme mit einem Wasserdruck von 1-8 Bar


Technische Spezifikationen
Filtration | 50 μ / Edelstahlsieb
Verbindungen | 2x 3/4" Außengewinde Wasserleitung
                            1x 1/2" Aussengewinde Spülwasserablass
Arbeitsdruck | 1 - 8 Bar
Durchfluss (Δp 1 bar) | 4m³/Std
Wasserverbrauch/Spülen | frei programmierbar
Max. Temperatur | 40°C

Ernährung | 9V-Blockbatterie
Bedienfeld mit Display | abnehmbar für einfache Programmierung.

Opmerkingen / Remarks / Bemerkungen

Created with Sketch.

NL
De 1/2" aansluiting voor de spoelwaterafvoer kan geleverd worden met meerdere koppelingen, zoals een rechte of haakse 10 mm push-in steekkoppeling, etcetera.
Wij adviseren om tijdens het vervangen van de blokbatterij tegelijkertijd de filterbokaal en de zeef te reinigen.
EN
The 1/2" connection for the flushing water drain can be supplied with several couplings, such as a straight or angled 10 mm push-in plug coupling, etc.
We recommend cleaning the filter bowl and strainer at the same time when replacing the block battery.
DE
Der 1/2 Zoll-Anschluss für den Spülwasserablauf kann mit mehreren Kupplungen geliefert werden, wie z. B. einer geraden oder abgewinkelten 10-mm-Steckkupplung usw.
Wir empfehlen beim Austausch der Blockbatterie die Filterschale und das Sieb gleichzeitig zu reinigen.