Hydrosense ONE Ultra Legionella Swab Test / Abstrichtest

incl. btw, excl. verzendkosten

Gratis verzending voor binnenlandse bestellingen van meer dan ‪€‬‪125‬

Standaard verzending 1 - 3 Werkdagen

NL
Artikelnummer / SKU 100220
EN
Part number / SKU 100220
DE
Teilnummer / SKU 100220

Productinformatie / Product information / Produktinformation

NL
De Hydrosense Ultra Legionella Swab Test is een gemakkelijke optie voor het snel bemonsteren van biofilms op het oppervlak.

Biofilm komt veel voor en kan worden aangetroffen in leidingen, kranen, douchekoppen en watertanks, en wordt vaak over het hoofd gezien als het gaat om legionellarisico. Een meerderheid van Legionella, indien aanwezig, zou kunnen worden opgesloten in biofilm.

Deze Legionella-testkit is uitstekend geschikt voor het lokaliseren van de oorspronkelijke infectiebron.

EN
The Hydrosense Ultra Legionella Swab Test is an easy option for quickly sampling surface biofilms.

Biofilm is very common and can be found in pipes, taps, shower heads and water tanks, and is often overlooked when it comes to legionella risk. A majority of Legionella, if present, could be trapped in biofilm.

This Legionella test kit is excellent for locating the original source of infection.

DE
Der Hydrosense Ultra Legionella Swab Test ist eine einfache Möglichkeit zur schnellen Probenahme von Biofilmen auf der Oberfläche.

Biofilm ist weit verbreitet und findet sich in Rohren, Wasserhähnen, Duschköpfen und Wassertanks und wird oft übersehen, wenn es um das Legionellenrisiko geht. Ein Großteil der Legionellen, falls vorhanden, könnte im Biofilm eingeschlossen sein.

Dieses Legionellen-Testkit eignet sich hervorragend, um die ursprüngliche Infektionsquelle zu lokalisieren. 

Afmetingen / Dimensions / Abmessungen

Created with Sketch.

NL
Doosverpakking / mm     : 295 x 220 x 25
EN
Box packaging / mm        :  295 x 220 x 25 

DE 
Kartonverpackung / Mm : 295 x 220 x 25

Productdetails / Product details / Produkteinzelheiten

Created with Sketch.

NL
SKU 100220

 • Gevoeligheid: 200 CFU per uitstrijkje
 • Monsteroppervlak: 10 cm²
 • Houdbaarheid: 18 maanden vanaf de productiedatum
 • Inhoud: 1 watertest (oppervlak-veegtest)
 • Ultra-artikelnr. / SKU 100220


EN
SKU 100220

 • Sensitivity: 200 CFU per swab
 • Sample area: 10 cm²
 • Shelf Life: 18 months from date of manufacture
 • Contents: 1 water test (surface swab test)
 • Ultra part no. / SKU 100220 


DE
SKU 100220

 • Empfindlichkeit: 200 KBE pro Tupfer
 • Probenfläche: 10 cm²
 • Haltbarkeit: 18 Monate ab Herstellungsdatum
 • Inhalt: 1 Wassertest (Oberflächenabstrichtest)
 • Ultra-Artikelnr. / SKU 100220

Opmerkingen / Remarks / Bemerkungen

Created with Sketch.

NL

EN

DE