Hydrosense ONE Ultra Legionella Complete Kit

incl. btw, excl. verzendkosten

Gratis verzending voor binnenlandse bestellingen van meer dan ‪€‬‪125‬

Standaard verzending 1 - 3 Werkdagen

NL
Legionella on-site sneltest (30 min) van elke soort waterbron, met gratis portal app.  Inhoud 2 watermonster en 2 veegmonster tests.

EN
Legionella on-site rapid test (30 min) of any type of water source, with free portal app. Contents 2 water sample and 2 swab tests.
DE
Legionellen-Schnelltest vor Ort (30 min) jeder Art von Wasserquelle, mit kostenloser Portal-App. Inhalt 2 Wasserproben und 2 Tupfertests.


Productinformatie / Product information / Produktinformation

NL
Met de Hydrosense Ultra Legionella Complete Kit kunnen zowel water- als biofilmmonsters snel worden getest. Het is perfect voor snelle risicobeoordelingen en zeer nuttig voor het identificeren van de bron van een infectie. De kit bevat 2 watertesten en 2 wattenstaafjes/biofilmtesten.
Als u een distributeur of serviceprovider bent, is deze kit ook een perfecte oplossing om verschillende testopties van Hydrosense te evalueren.
EN
The Hydrosense Ultra Legionella Complete Kit allows for rapid testing of both water and biofilm samples. It is perfect for rapid risk assessments and very useful for identifying the source of an infection. The kit includes 2 water tests and 2 swab / biofilm tests.

If you are a distributor or service provider, this kit is also a perfect solution to evaluate different testing options offered by Hydrosense.

DE
Das Hydrosense Ultra Legionella Complete Kit ermöglicht das schnelle Testen von Wasser- und Biofilmproben. Es ist perfekt für schnelle Risikobewertungen und sehr nützlich, um die Quelle einer Infektion zu identifizieren. Das Kit enthält 2 Wassertests und 2 Tupfer-/Biofilmtests.
Wenn Sie ein Händler oder Serviceanbieter sind, ist dieses Kit auch eine perfekte Lösung, um verschiedene von Hydrosense angebotene Testoptionen zu bewerten.

Afmetingen / Dimensions / Abmessungen


Created with Sketch.

NL
Kunststof testkoffer / mm  : 255 x 210 x 75
EN
Plastic test case / mm        : 255 x 210 x 75
DE 
Kunststoffprüfkoffer / Mm : 255 x 210 x 75

Productdetails / Product deteils / Produkteinzelheiten


Created with Sketch.

NL
SKU 100202

 • Detecteert Legionella pneumophila SG1
 • Combinatie van water- en biofilmtesten
 • Monstervolume: 250 ml voor de watertesten en 10 cm² voor de wattenstaafjes
 • Gevoeligheid: 100CFU/L voor watertesten en 200CFU per afgestreken gebied voor wattenstaafjes
 • Vier testen per verpakking > 2 watermonster en 2 veegtesten
 • Biedt duidelijke resultaten, ter plaatse, binnen 25-35 minuten
 • De test helpt vertragingen en uitvaltijd te minimaliseren
 • Regelmatig gebruik vergroot het vertrouwen in legionellabestrijding
 • De Smartphone App-lezer biedt een onafhankelijk overzicht van resultaten
 • Perfect als evaluatietestkit voor nieuwe klanten

EN
SKU 100202

 • Detects Legionella pneumophila SG1
 • Combination of water and biofilm tests
 • Sample volume: 250ml for the water tests and 10cm² for the swab tests
 • Sensitivity: 100CFU/L for water tests and 200CFU per swabbed area for swab tests
 • Four test per pack > 2 water sample and 2 swab tests
 • Provides straightforward results, on-site, within 25–35 minutes
 • The test helps to minimise delays and downtime
 • Regular use increases confidence in Legionella controls
 • The Smartphone App reader provides an independent record of results
 • Perfect as an evaluation test kit for new customers

DE
SKU 100202

 • Erkennt Legionella pneumophila SG1
 • Kombination von Wasser- und Biofilmtests
 • Probenvolumen: 250ml für die Wassertests und 10cm² für die Tupfertests
 • Empfindlichkeit: 100 KBE/l für Wassertests und 200 KBE pro Tupferbereich für Tupfertests
 • Vier Tests pro Packung > 2 Wasserproben und 2 Tupfertests 
 • Liefert innerhalb von 25–35 Minuten direkte Ergebnisse vor Ort
 • Der Test hilft, Verzögerungen und Ausfallzeiten zu minimieren
 • Regelmäßige Anwendung erhöht das Vertrauen in die Legionellenkontrolle
 • Der Smartphone App Reader bietet eine unabhängige Ergebnisaufzeichnung
 • Perfekt als Evaluierungs-Testkit für Neukunden

Opmerkingen / Remarks / Bemerkungen


Created with Sketch.

NL
Om de toch al aanzienlijke besparing van tijd tot resultaat (10 tot 14 dagen voor laboratoriumcultuurtests versus 25 minuten voor de snelle on-site test) aan te vullen en het besluitvormingsproces verder te versnellen wanneer legionella wordt gedetecteerd in een watersysteem, ontwikkelde Hydrosense de Hydrosense Pro Smartphone Reader-app en een online portal. Deze tools bieden, wanneer ze worden gecombineerd, de snelste manier om van het nemen van een watermonster over te gaan naar een uitvoerbaar resultaat voor de verantwoordelijke van de faciliteit die wordt beheerd met het risico op legionella.
EN
To complement the already significant time-to result saving (10 to 14 days for lab culture tests versus 25 minutes for the rapid on-site test) and further accelerate the decision-making process when Legionella is detected in a water system Hydrosense developed the Hydrosense Pro Smartphone Reader App and an Online Portal. These tools, when combined, provide the fastest way to progress from taking a water sample to providing an actionable result to the duty holder for the facility being risk managed for Legionella.
DE
Um die bereits erhebliche Zeitersparnis bei der Ergebnisverkürzung (10 bis 14 Tage für Laborkulturtests gegenüber 25 Minuten für den Schnelltest vor Ort) zu ergänzen und den Entscheidungsprozess beim Nachweis von Legionellen in einem Wassersystem weiter zu beschleunigen, hat Hydrosense den Hydrosense . entwickelt Pro Smartphone-Reader-App und ein Online-Portal. Diese Tools bieten in Kombination den schnellsten Weg, um von der Entnahme einer Wasserprobe zu einem umsetzbaren Ergebnis für den Verpflichteten für die Einrichtung, in der das Legionellenrisikomanagement verwaltet wird, zu gelangen.