Hydrosense Ultra Legionella Water Test/ Wassertest

incl. btw, excl. verzendkosten

Gratis verzending voor binnenlandse bestellingen van meer dan ‪€‬‪150‬

Standaard verzending 1 - 3 Werkdagen

NL
Legionella on-site sneltest (30 min) van elke soort waterbron, met gratis portal app.
EN
Legionella on-site rapid test (30 min) of any type of water source, with free portal app.
DE
Legionellen-Schnelltest vor Ort (30 min) jeder Art von Wasserquelle, mit kostenloser Portal-App.

Productinformatie / Product information / Produktinformation

NL
Onze Hydrosense Ultra Legionella Water Test is zeer flexibel en zeer gevoelig. Het detecteert Legionella bij concentraties zo laag als 100 KVE/L.
De kit is zeer gebruiksvriendelijk en maakt watertesten van elke bron mogelijk.
Vanwege de hoge gevoeligheid wordt het aanbevolen voor industrieën en toepassingen met een hoger risico.
EN
Our Hydrosense Ultra Legionella Water Test is very flexible and highly sensitive. It detects Legionella at concentrations as low as 100 CFU/L.

The Kit is very easy to use and allows water testing from any source.

Because of its high sensitivity, it is recommended for higher risk industries and applications. 

DE
Unser Hydrosense Ultra Legionellen Wassertest ist sehr flexibel und hochsensibel. Es erkennt Legionellen in Konzentrationen von nur 100 KBE/l.
Das Kit ist sehr einfach zu bedienen und ermöglicht Wassertests aus jeder Quelle.
Aufgrund seiner hohen Empfindlichkeit wird es für Branchen und Anwendungen mit höherem Risiko empfohlen.

Afmetingen / Dimensions / Abmessungen

Created with Sketch.

NL
Plastic verpakking / mm        : 220 x140 x 80
EN
Plastic packaging / mm         : 220 x140 x 80
DE
Kunststoffverpackung / mm : 220 x140 x 80

Productdetails / Product details / Produkteinzelheiten

Created with Sketch.

NL
SKU 100198

 • Detecteert Legionella pneumophila SG 1
 • Monstervolume: 250ml Gevoeligheid: 100CFU/L
 • Gevoeligheid: 100CFU/L
 • Eén test per verpakking Geeft duidelijke resultaten, ter plaatse, binnen 25-35 minuten
 • De test helpt vertragingen en uitvaltijd te minimaliseren
 • Regelmatig gebruik vergroot het vertrouwen in legionellabestrijding
 • De app-lezer van de smartphone biedt een onafhankelijk overzicht van de resultaten
 • Onderdeelnummer: 100198
 • Houdbaarheid: 18 maanden vanaf de fabricagedatum.

EN

SKU 100198

 • Detects Legionella pneumophila SG 1
 • Sample volume: 250ml Sensitivity: 100CFU/L
 • Sensitivity: 100CFU/L
 • One test per pack Provides straightforward results, on-site, within 25–35 minutes
 • The test helps to minimise delays and downtime
 • Regular use increases confidence in Legionella controls
 • The smartphone App reader provides an independent record of results
 • Part number: 100198
 • Shelf Life: 18 months from the date of manufacture. 

DE
SKU 100198

 • Erkennt Legionella pneumophila SG 1
 • Probenvolumen: 250ml Empfindlichkeit: 100KBE/L
 • Empfindlichkeit: 100KBE/L
 • Ein Test pro Packung Liefert direkte Ergebnisse vor Ort innerhalb von 25–35 Minuten
 • Der Test hilft, Verzögerungen und Ausfallzeiten zu minimieren
 • Regelmäßige Anwendung erhöht das Vertrauen in die Legionellenkontrolle
 • Der App-Reader des Smartphones bietet eine unabhängige Aufzeichnung der Ergebnisse
 • Teilenummer: 100198
 • Haltbarkeit: 18 Monate ab Herstellungsdatum.

Opmerkingen / Remarks / Bemerkungen

Created with Sketch.

NL
Om de toch al aanzienlijke besparing van tijd tot resultaat (10 tot 14 dagen voor laboratoriumcultuurtests versus 25 minuten voor de snelle on-site test) aan te vullen en het besluitvormingsproces verder te versnellen wanneer legionella wordt gedetecteerd in een watersysteem, ontwikkelde Hydrosense de Hydrosense Pro Smartphone Reader-app en een online portal. Deze tools bieden, wanneer ze worden gecombineerd, de snelste manier om van het nemen van een watermonster over te gaan naar een uitvoerbaar resultaat voor de verantwoordelijke van de faciliteit die wordt beheerd met het risico op legionella.
EN
To complement the already significant time-to result saving (10 to 14 days for lab culture tests versus 25 minutes for the rapid on-site test) and further accelerate the decision-making process when Legionella is detected in a water system Hydrosense developed the Hydrosense Pro Smartphone Reader App and an Online Portal. These tools, when combined, provide the fastest way to progress from taking a water sample to providing an actionable result to the duty holder for the facility being risk managed for Legionella.
DE
Um die bereits erhebliche Zeitersparnis bei der Ergebnisverkürzung (10 bis 14 Tage für Laborkulturtests gegenüber 25 Minuten für den Schnelltest vor Ort) zu ergänzen und den Entscheidungsprozess beim Nachweis von Legionellen in einem Wassersystem weiter zu beschleunigen, hat Hydrosense den Hydrosense . entwickelt Pro Smartphone-Reader-App und ein Online-Portal. Diese Tools bieten in Kombination den schnellsten Weg, um von der Entnahme einer Wasserprobe zu einem umsetzbaren Ergebnis für den Verpflichteten für die Einrichtung, in der das Legionellenrisikomanagement verwaltet wird, zu gelangen.