H2Optimizer Vital Midi combinatiefilter/ combination filter/ Kombinationsfilter

incl. btw, excl. verzendkosten

Gratis verzending voor binnenlandse bestellingen van meer dan ‪€‬‪150‬

Standaard verzending 1 - 3 Werkdagen

NL
Waterfilter gecombineerd met een watervitalisator, inclusief montagebeugel en filterlement
EN
Water filter combined with a water vitalizer. inclusive bracket and filter cartridge
DE
Wasserfilter kombiniert mit einem Wasservitalisator, einschliesslich Halterung und Filtereinsatz

Productinformatie / Product information / Produktinformation

NL
Voor het gehele huis, kantoor, praktijk, etc.
Een combinatie van een gepatenteerd Aquaphor Viking waterfilter met een EWO Classic watervitalisator. Geniet niet alleen van echt zuiver water maar ook met een vitaliserende natuurlijke sprankeling.
EN
For the entire home, office, practice, etc.
A combination of a patented Aquaphor Viking water filter with an EWO Classic water vitalizer. Enjoy not only really pure water, but also with a vitalizing natural sparkle.
DE
Für das ganze Haus, Büro, Praxis etc.
Eine Kombination aus einem patentierten Aquaphor Viking Wasserfilter mit einem EWO Classic Wasservitalisator. Genießen Sie nicht nur wirklich reines Wasser, sondern auch mit einem vitalisierenden natürlichen Glanz.

Afmetingen / Dimensions / Abmessungen

Created with Sketch.

NL
HxBxD / mm  : 450 x 270 x 180
EN
HxWxD / mm : 450 x 270 x 180
DE
HxBxT / Mm   : 450 x 270 x 180

Productdetails / Product details / Produkteinzelheiten

Created with Sketch.

NL
Met een B515 PRO filterelement > 5-micron / 15 ltr/min
EN
With a B515 PRO filter cartridge > 5-micron / 15 ltr/min
DE
Mit einem B515 PRO Filtereinsatz > 5 Mikron / 15 Ltr/Min

Opmerkingen / Remarks / Bemerkungen

Created with Sketch.

NL
> Aquaphor B515-13 filterelement:
Dankzij de unieke coaxiale structuur en gradiëntporositeit van het element wordt het water gezuiverd van sediment, chloor, zware metalen en andere onzuiverheden terwijl de waterdruk verwaarloosbaar wordt verlaagd.
Ontworpen met CarbFiber Block-technologie, filtert het deeltjes tot 5 micron groot.
> EWO Classic watervitalisator:
De natuur stond en staat model voor de ontwikkeling van de EWO-methode. De ervaring van vele pioniers op het gebied van wateronderzoek vormt een belangrijke basis voor de bouw van EWO-watervitalisatoren. Het werkingsprincipe berust op verwerveling, magnetisme en overdracht van informatiewater.
EN
> Aquaphor B515-13 filter element:
The element's unique coaxial structure and gradient porosity purifies the water of sediment, chlorine, heavy metals and other impurities while negligibly reducing water pressure.
Designed with CarbFiber Block technology, it filters particles down to 5 microns in size.
> EWO Classic water vitalizer:
Nature stood and is a model for the development of the EWO method. The experience of many pioneers in the field of water research forms an important basis for the construction of EWO water vitalizers. The operating principle is based on swirling, magnetism and transfer of information water.
DE
> Aquaphor B515-13 Filtereinsatz:
Die einzigartige koaxiale Struktur und die Gradientenporosität des Elements reinigt das Wasser von Sedimenten, Chlor, Schwermetallen und anderen Verunreinigungen, während der Wasserdruck vernachlässigbar reduziert wird.
Entworfen mit CarbFiber Block-Technologie, filtert es Partikel mit einer Größe von bis zu 5 Mikrometern.
> EWO Classic Wasservitalisator:
Die Natur stand und ist Vorbild für die Entwicklung der EWO-Methode. Die Erfahrung vieler Pioniere auf dem Gebiet der Wasserforschung bildet eine wichtige Grundlage für den Bau von EWO Wasservitalisatoren. Das Funktionsprinzip basiert auf Verwirbelung, Magnetismus und Informationsübertragung Wasser.