H2Optimizer Vital Maxi combinatiefilter/ combination filter/ Kombinationsfilter

incl. btw, excl. verzendkosten

Gratis verzending voor binnenlandse bestellingen van meer dan ‪€‬‪125‬

Standaard verzending 1 - 3 Werkdagen

NL
Waterfilter gecombineerd met een watervitalisator, inclusief montagebeugel en filterlement.
De XL-versie heeft een groter volume met lagere doorstroomsnelheid voor extra vitaal water.

EN
Water filter combined with a water vitalizer. inclusive bracket and filter cartridge.
The XL-version has a larger volume with a lower flow rate for extra vital water.

DE
Wasserfilter kombiniert mit einem Wasservitalisator, einschliesslich Halterung und Filtereinsatz.
Die XL-Version hat ein größeres Volumen bei geringerer Durchflussmenge für extra vitales Wasser.

Productinformatie / Product information / Produktinformation

NL
Voor het gehele huis, kantoor, praktijk, etc.
Een combinatie van een gepatenteerd Aquaphor Viking waterfilter met een EWO Classic watervitalisator. Geniet niet alleen van echt zuiver water maar ook met een vitaliserende natuurlijke sprankeling.
EN
For the entire home, office, practice, etc.
A combination of a patented Aquaphor Viking water filter with an EWO Classic water vitalizer. Enjoy not only really pure water, but also with a vitalizing natural sparkle.
DE
Für das ganze Haus, Büro, Praxis etc.
Eine Kombination aus einem patentierten Aquaphor Viking Wasserfilter mit einem EWO Classic Wasservitalisator. Genießen Sie nicht nur wirklich reines Wasser, sondern auch mit einem vitalisierenden natürlichen Glanz.

Afmetingen / Dimensions / Abmessungen

Created with Sketch.

NL
Optie A / Standaard configuratie
Vital Maxi + EWO-1/2"       : HxBxD / mm  : 600 x 265 x 195
Vital Maxi + EWO-XL-3/4" : HxBxD / mm  : 600 x 290 x 195 


Optie B / Compact configuratie
Vital Maxi + EWO-1/2"       : HxBxD / mm  : 600 x 200 x 195
Vital Maxi + EWO-XL-3/4" : HxBxD / mm  : 600 x 233 x 195

EN

Option A / Standard configuration
Vital Maxi + EWO-1/2"       : HxBxD / mm  : 600 x 265 x 195
Vital Maxi + EWO-XL-3/4" : HxBxD / mm  : 600 x 290 x 195 

 

Option B / Compact configuration
Vital Maxi + EWO-1/2"       : HxBxD / mm  : 600 x 200 x 195
Vital Maxi + EWO-XL-3/4" : HxBxD / mm  : 600 x 233 x 195 


DE

Option A / Standardkonfiguration
Vital Maxi + EWO-1/2"       : HxBxT / Mm  : 600 x 265 x 195
Vital Maxi + EWO-XL-3/4" : HxBxT / Mm  : 600 x 290 x 195 

Option B / Kompaktkonfiguration
Vital Maxi + EWO-1/2"       : HxBxT / Mm  : 600 x 200 x 195
Vital Maxi + EWO-XL-3/4" : HxBxT / Mm  : 600 x 233 x 195 

Productdetails / Product details / Produkteinzelheiten

Created with Sketch.

NL
Met een filterelement > 1 of 5-micron / 10 of 25 ltr/min
Beschikbare opties:
Vital Maxi + EWO-1/2" voor vitaal water
Vital Maxi + EWO-XL-3/4" voor extra vitaal water

EN
With a filter cartridge > 1 or 5-micron / 10 or 25 ltr/min
Available options:
Vital Maxi + EWO-1/2" for vital water
Vital Maxi + EWO-XL-3/4" for extra vital water
DE
Mit einem Filtereinsatz > 1 oder 5 Mikron / 10 oder 25 Ltr/Min
Verfügbare Optionen:
Vital Maxi + EWO-1/2 Zoll für vitales Wasser
Vital Maxi + EWO-XL-3/4 Zoll für extra vitales Wasser

Opmerkingen / Remarks / Bemerkungen

Created with Sketch.

NL
> Aquaphor B520 PRO filterelement / 5-micron / <45'C
>
Aquaphor B520-14 filterelement / 5-micron / <65'C
>
Aquaphor B150 PLUS filterelement / 1-micron / <45'C
Dankzij de unieke coaxiale structuur en gradiëntporositeit van het element wordt het water gezuiverd van sediment, chloor, zware metalen en andere onzuiverheden terwijl de waterdruk verwaarloosbaar wordt verlaagd.
Ontworpen met CarbFiber Block-technologie, filtert het deeltjes tot 1 of 5 micron groot.
> EWO Classic watervitalisator:
De natuur stond en staat model voor de ontwikkeling van de EWO-methode. De ervaring van vele pioniers op het gebied van wateronderzoek vormt een belangrijke basis voor de bouw van EWO-watervitalisatoren. Het werkingsprincipe berust op verwerveling, magnetisme en overdracht van informatiewater.
EN
> Aquaphor B520 PRO filter element / 5-micron / <45'C
>
Aquaphor B520-14 filter element / 5-micron / <65'C
>
Aquaphor B150 PLUS filter element / 1-micron / <45'C
The element's unique coaxial structure and gradient porosity purifies the water of sediment, chlorine, heavy metals and other impurities while negligibly reducing water pressure.
Designed with CarbFiber Block technology, it filters particles down to 1 or 5 microns in size.
> EWO Classic water vitalizer:
Nature stood and is a model for the development of the EWO method. The experience of many pioneers in the field of water research forms an important basis for the construction of EWO water vitalizers. The operating principle is based on swirling, magnetism and transfer of information water.
DE
> Aquaphor B520 PRO Filtereinsatz / 5-Mikron / <45'C
>
Aquaphor B520-14 Filtereinsatz / 5-Mikron / < 65'C
>
Aquaphor B150 PLUS Filtereinsatz / 1-Mikron / <45'C
Die einzigartige koaxiale Struktur und die Gradientenporosität des Elements reinigt das Wasser von Sedimenten, Chlor, Schwermetallen und anderen Verunreinigungen, während der Wasserdruck vernachlässigbar reduziert wird.
Entworfen mit CarbFiber Block-Technologie, filtert es Partikel mit einer Größe von bis zu 1 oder 5 Mikrometern.
> EWO Classic Wasservitalisator:
Die Natur stand und ist Vorbild für die Entwicklung der EWO-Methode. Die Erfahrung vieler Pioniere auf dem Gebiet der Wasserforschung bildet eine wichtige Grundlage für den Bau von EWO Wasservitalisatoren. Das Funktionsprinzip basiert auf Verwirbelung, Magnetismus und Informationsübertragung Wasser.