Aquaphor K7B remineralization cartridge/ Reminera-lisierungskartusche

incl. btw, excl. verzendkosten

Gratis verzending voor binnenlandse bestellingen van meer dan ‪€‬‪125‬

Standaard verzending 1 - 3 Werkdagen

Voor/ for/ für: Aquaphor APRO 120 UN

Productinformatie / Product information / Produktinformation

NL
Cartridge voor hermineralisering van omkeerosmose water.
Een hollevezelmembraan dat bij de ingang van de module is geïnstalleerd, verwijdert deeltjes zo klein als 0,1 micron en biedt 99,99% bescherming tegen bacteriën.

Dit vervangingsfilter maakt gebruik van een ultradicht CarbFiber-blok gemaakt van poedervormige actieve kokosnootkool. Het verwijdert de restconcentraties van organische verontreinigingen en zware metalen. Het filtert deeltjes tot een grootte van 0,8 micron.

Gemodificeerde Aqualen-vezels verdelen de waterstroom in het ultradichte filtermedium, wat resulteert in de beste zuivering.

EN
Cartridge for remineralization of reverse osmosis water.
A hollow fiber membrane installed at the entrance to the module removes particles as small as 0.1 microns and provides 99.99% protection against bacteria.

This replacement filter uses an ultra-dense CarbFiber block made from powdered activated coconut charcoal. It removes residual concentrations of organic contaminants and heavy metals. It filters particles down to 0.8 microns in size.

Modified Aqualen fibers distribute the water flow in the ultra-dense filter media, resulting in the best purification.

DE
Kartusche zur Remineralisierung von Umkehrosmosewasser.
Eine am Eingang des Moduls installierte Hohlfasermembran entfernt Partikel mit einer Größe von nur 0,1 Mikrometern und bietet 99,99 % Schutz vor Bakterien.

Dieser Ersatzfilter verwendet einen ultradichten CarbFiber-Block aus pulverisierter aktivierter Kokosnusskohle. Es entfernt Restkonzentrationen organischer Schadstoffe und Schwermetalle. Es filtert Partikel bis zu einer Größe von 0,8 Mikrometern.

Modifizierte Aqualen-Fasern verteilen den Wasserfluss im ultradichten Filtermedium und sorgen so für beste Reinigung.

Afmetingen / Dimensions / Abmessungen

Created with Sketch.

NL
Past op APRO 120 UN systeem
EN
Fits on APRO 120 UN system
DE
Passt auf APRO 120 UN System 

Productdetails / Product details / Produkteinzelheiten

Created with Sketch.

NL
Verwijdert deeltjes zo klein als 0,1 micron en biedt 99,99% bescherming tegen bacteriën.

EN
Removes particles as small as 0.1 microns and provides 99.99% protection against bacteria.

DE
Entfernt Partikel mit einer Größe von nur 0,1 Mikrometern und bietet 99,99 % Schutz vor Bakterien.

Opmerkingen / Remarks / Bemerkungen

Created with Sketch.

NL
Vervangingsinterval éénmaal per jaar of eerder indien aangegeven door besturingsdisplay

EN
Replacement interval once a year or earlier if indicated by control display

DE
Austauschintervall einmal im Jahr oder früher, wenn dies auf dem Kontrolldisplay angezeigt wird