Aquaphor B520-12 filterelement/ cartridge/ Filtereinsatz

incl. btw, excl. verzendkosten

Gratis verzending voor binnenlandse bestellingen van meer dan ‪€‬‪125‬

Standaard verzending 1 - 3 Werkdagen

Voor/ for/ für:
Aquaphor Gross 20" waterfilterhuis/ water filter housing/ Wasserfiltergehäuse

Productinformatie / Product information / Produktinformation

NL
Voor model Aquaphor Gross 20"
Dankzij de unieke structuur en het ontwerp kan de module sedimenten, chloor, zware metalen en andere onzuiverheden uit het water verwijderen.

EN
For Aquaphor Gross 20" model
Thanks to its unique structure and design, the module is able to remove sediments, chlorine, heavy metals and other impurities from the water.
DE
Für Aquaphor Gross 20"-Modell
Dank seiner einzigartigen Struktur und Konstruktion ist das Modul in der Lage, Sedimente, Chlor, Schwermetalle und andere Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen.

Afmetingen / Dimensions / Abmessungen

Created with Sketch.

NL
Past in Aquaphor Gross 20" waterfilterhuis
EN
Fits in Aquaphor Gross 20" water filter housing
DE
Passt in Aquaphor Gross 20" Wasserfiltergehäuse

Productdetails / Product details / Produkteinzelheiten

Created with Sketch.

NL
Met gepatenteerde Aquaphor Aqualen-technologie voor geavanceerde waterzuivering
EN
With patented Aquaphor Aqualen technology for advanced water purification
DE
Mit patentierter Aquaphor Aqualen-Technologie für fortschrittliche Wasserreinigung

Opmerkingen / Remarks / Bemerkungen

Created with Sketch.

NL
Verwijdert sediment (>5-micron), zware metalen, chemicaliën, licht radioactieve stoffen (van medisch onderzoek, etc), oliën.
EN
Removes sediment (>5-micron), heavy metals, chemicals, slightly radioactive substances (from medical research, etc), oils.
DE
Entfernt Sedimente (>5-Mikron), Schwermetalle, Chemikalien, leicht radioaktive Substanzen (aus der medizinischen Forschung usw.), Öle.