Aquaphor B150-Plus filterelement/ cartridge/ Filtereinsatz

incl. btw, excl. verzendkosten

Gratis verzending voor binnenlandse bestellingen van meer dan ‪€‬‪125‬

Standaard verzending 1 - 3 Werkdagen

Voor/ for/ für:
Aquaphor Viking 300 Maxi + Aquaphor Viking PRO + Aqua Purica Royal Grande waterfilterhuis/ water filter housing/ Wasserfiltergehäuse

Productinformatie / Product information / Produktinformation

NL
Voor model Aquaphor Viking 300 Maxi
+ Aquaphor Viking PRO
+ Aqua Purica Royal Grande
Capaciteit 10 ltr/min - 1-micron

Voor koud leidingwater: B150-Plus

Exclusief vervangen op locatie

EN
For model Aquaphor Viking 300 Maxi
+ Aquaphor Viking PRO

+ Aqua Purica Royal Grande

Capacity 10 ltr/min - 1-micron
For cold tap water: B150-Plus
Exclusive replacement on location
DE
Für Modell Aquaphor Viking 300 Maxi
+ Aquaphor Viking PRO

+ Aqua Purica Royal Grande

Kapazität 10 Ltr/Min - 1-Mikrometer
Für kaltes Leitungswasser: B150-Plus
Exklusiver Ersatz vor Ort

Afmetingen / Dimensions / Abmessungen

Created with Sketch.

NL
Past in Aquaphor Viking 300 Maxi en Aquaphor Viking PRO
en Aqua Purica Royal Grande waterfilterhuis
EN
Fits in Aquaphor Viking 300 Maxi and Aquaphor Viking PRO

and Aqua Purica Royal Grande water filter housing

DE
Passt in Aquaphor Viking 300 Maxi und Aquaphor Viking PRO

und Aqua Purica Royal Grande Wasserfiltergehäuse

Productdetails / Product details / Produkteinzelheiten

Created with Sketch.

NL
Met gepatenteerde Aquaphor Aqualen-technologie voor geavanceerde waterzuivering
EN
With patented Aquaphor Aqualen technology for advanced water purification
DE
Mit patentierter Aquaphor Aqualen-Technologie für fortschrittliche Wasserreinigung

Opmerkingen / Remarks / Bemerkungen

Created with Sketch.

NL
Verwijdert sediment (>1-micron), zware metalen, chemicaliën, licht radioactieve stoffen (van medisch onderzoek, etc), oliën.
EN
Removes sediment (>1-micron), heavy metals, chemicals, slightly radioactive substances (from medical research, etc), oils.
DE
Entfernt Sedimente (>1-Mikron), Schwermetalle, Chemikalien, leicht radioaktive Substanzen (aus der medizinischen Forschung usw.), Öle.