Aquaphor B150-Midi filterelement/ cartridge/ Filtereinsatz

incl. btw, excl. verzendkosten

Gratis verzending voor binnenlandse bestellingen van meer dan ‪€‬‪125‬

Standaard verzending 1 - 3 Werkdagen

Voor/ for/ für:
Aquaphor Viking MidiAquaphor Viking Midi PRO + Aqua Purica Royal Midi waterfilterhuis/ water filter housing/ Wasserfiltergehäuse

Productinformatie / Product information / Produktinformation

NL
Voor model Aquaphor Viking Midi
+ Aquaphor Viking Midi PRO
+ Aqua Purica Royal Midi
Capaciteit 7 ltr/min - 1-micron

Voor koud leidingwater: B150-Midi

Exclusief vervangen op locatie

EN
For model Aquaphor Viking Midi
+ Aquaphor Viking Midi PRO 

+ Aqua Purica Royal Midi
Capacity 7 ltr/min - 1-micron
For cold tap water: B150-Midi
Exclusive replacement on location
DE
Für Modell Aquaphor Viking Midi
Aquaphor Viking Midi PRO 

+ Aqua Purica Royal Midi
Kapazität 7 ltr/Min - 1-Mikrometer
Für kaltes Leitungswasser: B150-Midi
Exklusiver Ersatz vor Ort

Afmetingen / Dimensions / Abmessungen

Created with Sketch.

NL
Past in Aquaphor Viking Midi en Aquaphor Viking Midi PRO 

en Aqua Purica Royal Midi waterfilterhuis
EN
Fits in Aquaphor Viking Midi and Aquaphor Viking Midi PRO 

and Aqua Purica Royal Midi water filter housing

DE
Passt in Aquaphor Viking Midi und Aquaphor Viking Midi PRO 

und Aqua Purica Royal Midi Wasserfiltergehäuse

Productdetails / Product details / Produkteinzelheiten

Created with Sketch.

NL
Met gepatenteerde Aquaphor Aqualen-technologie voor geavanceerde waterzuivering
EN
With patented Aquaphor Aqualen technology for advanced water purification
DE
Mit patentierter Aquaphor Aqualen-Technologie für fortschrittliche Wasserreinigung

Opmerkingen / Remarks / Bemerkungen

Created with Sketch.

NL
Verwijdert sediment (>1-micron), zware metalen, chemicaliën, licht radioactieve stoffen (van medisch onderzoek, etc), oliën.
EN
Removes sediment (>1-micron), heavy metals, chemicals, slightly radioactive substances (from medical research, etc), oils.
DE
Entfernt Sedimente (>1-Mikron), Schwermetalle, Chemikalien, leicht radioaktive Substanzen (aus der medizinischen Forschung usw.), Öle.