Aquaphor Viking water filters/Wasserfilter

Flexibele aansluitslangensets, compleet / Flex connect hose sets, complete / Flex Anschlussschlaugsätze, komplett


NL
Voor het snel, goed en eenvoudig aansluiten van uw waterfiltersysteem. Met Speedfit Twist&Lock snelkoppelingen. Kompleet voor aansluiten op 22 of 15 mm diameter hoofdwaterleiding. Alles wat u daarvoor nodig heeft.
EN
For quickly, properly and easily connecting your water filter system. With Speedfit Twist&Lock quick couplings. Complete for connection to a 22 or 15 mm diameter main water pipe. Everything you need for that.
DE
Für den schnellen, fachgerechten und einfachen Anschluss Ihrer Wasserfilteranlage. Mit Speedfit Twist&Lock Schnellkupplungen. Komplett zum Anschluss an eine Hauptwasserleitung mit 22 oder 15 Mm Durchmesser. Alles, was Sie dafür brauchen. 

NL Ook bestellen? / EN Also order? / DE Auch bestellen?
>> Ga naar webshop / Go to webshop / Zum webshop