Aquaphor Morion DWM 102S Reverse Osmose/ RO/ Umkehrosmose

incl. btw, excl. verzendkosten

Gratis verzending voor binnenlandse bestellingen van meer dan ‪€‬‪125‬

Standaard verzending 1 - 3 Werkdagen

NL 
Voor 1 tappunt, inclusief cartridges en tapkraan
EN 
For 1 point of use, inclusive cartridges and fauchet
DE  
Für 1 Wasserzapfstelle, einschliesslich Kartuschen und Wasserhahn

Productinformatie / Product information / Produktinformation

NL
Het omgekeerde osmosesysteem RO-102S Morion dekt alle problemen van huishoudelijke waterzuivering en vervangt volledig eersteklas flessenwater. De kwaliteit van het binnenkomende water maakt niet uit, het RO-102S Morion membraan is een langdurig schild tegen giftige stoffen, zware metalen, pesticiden, bacteriën en virussen.
Het systeem is anders ontworpen dan de klassieke RO-systemen. Dankzij zijn innovatieve water-op-watertank neemt hij de helft van de ruimte onder de gootsteen in beslag, bespaart hij tot 9 ton water per jaar en werkt hij zelfs bij lage druk in de watertoevoer. De besparingen in vergelijking met het kopen van flessenwater zijn aanzienlijk met gegarandeerde reiniging van hoge kwaliteit.
Met RO-102S Morion is er genoeg schoon, zacht en lekker water om te drinken, koken, babyvoeding en huishoudelijke apparaten. Morion verwijdert hardheidszouten volledig uit het water, waardoor de koffiemachine, waterkoker, strijkijzer en stomer langer meegaan. De luchtbevochtiger zal het meubel niet langer bedekken met wit stof.
99,9% bescherming tegen virussen en bacteriën.
5 ltr schoon water opslagtank.
EN
The reverse osmosis system RO-102S Morion covers all issues of household water purification and completely replaces premium bottled water. The quality of the incoming water does not matter, the RO-102S Morion membrane is a long-lasting shield against toxic substances, heavy metals, pesticides, bacteria, and viruses.
The system is designed differently compared to the classic RO systems. Thanks to its innovative water-on-water tank, it takes up half the space under the sink, saves up to 9 tons of water per year, and works even at low pressure in the water supply. The savings compared to buying bottled water are significant with guaranteed high quality cleaning.
With RO-102S Morion there is enough of clean, soft and tasty water for drinking, cooking, baby food, and home appliances. Morion completely removes hardness salts from the water, which means it will provide a longer life for the coffee machine, kettle, iron, and steamer. The humidifier will no longer cover the furniture with a white dust.
99.9% protection against viruses and bacteria.
5 ltr clean water storage tank.
DE
Die Umkehrosmoseanlage RO-102S Morion deckt alle Belange der Wasseraufbereitung im Haushalt ab und ersetzt vollwertiges Mineralwasser in Flaschen. Dabei spielt die Qualität des einlaufenden Wassers keine Rolle, die RO-102S Morion-Membran ist ein dauerhafter Schutz gegen Giftstoffe, Schwermetalle, Pestizide, Bakterien und Viren.
Das System ist anders aufgebaut als die klassischen RO-Systeme. Dank seines innovativen Wasser-auf-Wasser-Tanks nimmt er die Hälfte des Platzes unter der Spüle ein, spart bis zu 9 Tonnen Wasser pro Jahr und funktioniert auch bei niedrigem Druck in der Wasserversorgung. Die Einsparungen im Vergleich zum Kauf von Wasser in Flaschen sind bei garantiert hoher Reinigungsqualität erheblich.
Mit RO-102S Morion gibt es genug sauberes, weiches und wohlschmeckendes Wasser zum Trinken, Kochen, Babynahrung und Haushaltsgeräte. Morion entfernt Härtesalze vollständig aus dem Wasser und sorgt so für eine längere Lebensdauer von Kaffeemaschine, Wasserkocher, Bügeleisen und Dampfgarer. Der Luftbefeuchter bedeckt die Möbel nicht mehr mit weißem Staub.
99,9% Schutz vor Viren und Bakterien.
5 Liter Frischwassertank.

Afmetingen /Dimensions / Abmessungen

Created with Sketch.

NL
HxBxD / mm  : 420 x 371 x 190 > geen externe watertank benodigd
EN
HxWxD / mm : 420 x 371 x 190 > no external water tank required
DE
HxBxT / Mm   : 420 x 371 x 190 > kein externer Wassertank erforderlich

Productdetails / Product details / Produkteinzelheiten

Created with Sketch.

NL
Vermindert veelvoorkomende verontreinigingen in leidingwater, waaronder chloor, organische verbindingen, zware metalen, nitraten en nitrieten, bacteriën en virussen, mineralen in hard water.
Watertank                                                                         integrale tank
Opslagtank voor schoon water                                     5 L
Omgekeerde osmose membraanprestaties, GPD     50
Verhouding van gezuiverd water tot drainagewater  1:4 – 1:6
Cartridges vervangen zonder gereedschap                Ja
Omgekeerde osmose membraanprestaties, L/dag   190
Verwijdert virussen                                                          Ja
Drinkwaterkraan                                                               Ja
Regeneratie                                                                       niet van toepaassing
Maximaal druk, MPa/bar                                                6,5 / 0,63
Min. druk, MPa/bar                                                          2 / 0,2
Systeem type                                                                    omgekeerde osmose
Kalkaanslag voorkomen                                                 geen kalkaanslag
Verwijdert chloor                                                             Ja
Mineralen balanceren                                                     Ja
Vervanging van filterpatronen                                       volgens het vervangingsschema
Verwijdert bacteriën                                                       Ja
Water drinken zonder te koken                                     Ja
Bescherming tegen virussen en bacteriën                 99,9%
EN
Reduces common tap water contaminants including chlorine, organic compounds, heavy metals, nitrates and nitrites, bacteria and viruses, hard water minerals.
Water tank                                                                      integral tank
Clean water storage tank                                             5 L
Reverse osmosis membrane performance, GPD    50
Purified water to drainage water ratio                        1:4 – 1:6
Replacing cartridges without tools                             yes
Reverse osmosis membrane performance, L/day  190
Removes viruses                                                            yes
Drinking water tap                                                          yes
Regeneration                                                                  not required
Max. pressure, MPa/bar                                               6,5 / 0,63
Min. pressure, MPa/bar                                                2 / 0,2
System type                                                                    reverse osmosis
Limescale prevention                                                    no limescale deposits
Removes chlorine                                                          yes
Mineral balancing                                                          yes
Replacement of filter cartridges                                 according to the replacement scheme
Removes bacteria                                                         yes
Drinking water without boiling                                    yes
Protection against viruses and bacteria                   99.9%
DE
Reduziert gängige Leitungswasserverunreinigungen wie Chlor, organische Verbindungen, Schwermetalle, Nitrate und Nitrite, Bakterien und Viren, harte Wassermineralien.
Wassertank                                                                                integrierter Tank
Frischwasserspeicher                                                              5 Liter
Leistung der Umkehrosmosemembran, GPD                      50
Verhältnis von gereinigtem Wasser zu Drainagewasser   1:4 – 1:6
Kartuschen ohne Werkzeug austauschen                           Jawohl
Leistung der Umkehrosmosemembran, L/Tag                   190
Entfernt Viren                                                                            Jawohl
Trinkwasserhahn                                                                      Jawohl
Regeneration                                                                             nicht benötigt
max. Druck, MPa/bar                                                               6,5 / 0,63
Mindest. Druck, MPa/bar                                                        2 / 0,2
Systemtyp                                                                                 Umkehrosmose
Kalkprävention                                                                         keine Kalkablagerungen
Entfernt Chlor                                                                           Jawohl
Mineralausgleich                                                                     Jawohl
Austausch von Filterpatronen                                               nach dem Ersatzschema
Entfernt Bakterien                                                                   Jawohl
Wasser trinken ohne zu kochen                                           Jawohl
Schutz vor Viren und Bakterien                                            99,9%

Opmerkingen / Remarks / Bemerkungen

Created with Sketch.

NL
Morion DWM 102S cartridges en vervangingsintervallen:

 • K2              : iedere 6 maanden
 • K5              : iedere 6 maanden
 • K7M          : iedere 12 maanden
 • RO-50S     : iedere 18 maanden

EN
Morion DWM 102S cartridges and replacement intervals:

 • K2              : every 6 months
 • K5              : every 6 months
 • K7M          : every 12 months
 • RO-50S     : every 18 months

DE
Morion DWM 102S Patronen und Wechselintervalle:

 • K2              : alle 6 Monate
 • K5              : alle 6 Monate
 • K7M          : alle 12 Monate
 • RO-50S     : alle 18 Monate