Nieuws / News / Neues

NL / Laatste nieuws

EN / Latest news

DE / Neueste Nachrichten

H2Optimizer actief / active / aktif in Thailand

Issued: 5th Feb 2024
NL
H2Optimizer is een partnerschap aangegaan met de Thaise brancegenoot SafetyDrink Ltd in Chachoengsao, Thailand. Samen hebben we een RO-waterzuiveringsinstallatie gerealiseerd in Ban Huai Tapok, Tha Takiab, Thailand. Daar had een guesthouse een ernstig probleem aangaande de kwaliteit van leidingwater uit het lokale netwerk. Het was sowieso niet geschikt als drinkwater maar ook te verontreinigd voor douchewater, de wasautomaat, enz. Wij hebben het guesthouse zelfvoorzienend gemaakt in hun behoefte aan drinkwater en gebruikswater. Er werd een bronwaterput van 130 meter diep geboord. Een dompelpomp pompt het water in een bovengrondse raw water opslagtank. Vervolgens wordt het bronwagter gezuiverd en gefilterd door achtereenvolgens een sedimentfilter, een actief koolstoffilter en een watersoftener. Dan is het bronwater geschikt om via een omkeerosmoseinstallatie (RO / Reverse Osmosis) een ultrafijn-filtratieproces te ondergaan, waarna het puur zuivere drinkwater wordt opgeslagen in een schoonwatertank. Een boosterpomp zorgt voor verdere distributie in het guesthouse op alle waterpunt waar een kraan of afsluiter wordt geopend. Voor gebruikswater wat niet aan drinkwatereisen hoeft te voldoen kan men het water uit de raw water opslagtank gebruiken.

EN
H2Optimizer has entered into a partnership with Thai industry partner SafetyDrink Ltd in Chachoengsao, Thailand. Together we built an RO water treatment plant in Ban Huai Tapok, Tha Takiab, Thailand. There, a guesthouse had a serious problem regarding the quality of tap water from the local network. It was in any case not suitable for drinking water, but also too contaminated for shower water, the washing machine, etc. We have made the guesthouse self-sufficient in their need for drinking water and service water. A spring water well 130 meters deep was drilled. A submersible pump pumps the water into an above-ground raw water storage tank. The spring water is then purified and filtered through a sediment filter, an active carbon filter and a water softener. The source water is then suitable to undergo an ultra-fine filtration process via a reverse osmosis installation (RO / Reverse Osmosis), after which the pure drinking water is stored in a clean water tank. A booster pump ensures further distribution in the guesthouse at all water points where a tap or valve is opened. For use water that does not have to meet drinking water requirements, you can use the water from the raw water storage tank.

DE
H2Optimizer ist eine Partnerschaft mit dem thailändischen Industriepartner SafetyDrink Ltd in Chachoengsao, Thailand, eingegangen. Gemeinsam haben wir eine RO-Wasseraufbereitungsanlage in Ban Huai Tapok, Tha Takiab, Thailand gebaut. Dort hatte eine Pension ein gravierendes Problem mit der Qualität des Leitungswassers aus dem örtlichen Netz. Für Trinkwasser war es jedenfalls nicht geeignet, aber auch für Duschwasser, Waschmaschine etc. zu verunreinigt. Wir haben das Gästehaus in seinem Bedarf an Trink- und Brauchwasser autark gemacht. Es wurde ein 130 Meter tiefer Quellwasserbrunnen gebohrt. Eine Tauchpumpe pumpt das Wasser in einen oberirdischen Rohwasserspeicher. Anschließend wird das Quellwasser gereinigt und durch einen Sedimentfilter, einen Aktivkohlefilter und einen Wasserenthärter gefiltert. Anschließend kann das Quellwasser über eine Umkehrosmoseanlage (RO / Reverse Osmosis) einem ultrafeinen Filterprozess unterzogen werden. Anschließend wird das reine Trinkwasser in einem Reinwassertank gespeichert. Eine Druckerhöhungspumpe sorgt für die weitere Verteilung im Gästehaus an allen Wasserstellen, an denen ein Wasserhahn oder Ventil geöffnet ist. Für Brauchwasser, das nicht den Trinkwasseranforderungen genügen muss, können Sie das Wasser aus dem Rohwasserspeicher verwenden.